Obs!

Hvis du mener, at jeg på nogle af siderne har krænket copyright'en, så kontakt mig venligst straks og jeg vil sørge for at det bliver fjernet.

Det vil være en god idé, først at gennemlæse brevene Fortalen og Henry II, for derved at danne sig et indtryk af, hvordan og hvad Nostradamus har skrevet.
Kun få noter herfra til Profetien er ens.
Det er i disse 2 breve, at Profetien er gemt og samtlige Vers skal , indsættes på rette plads i denne, før man kan sige:

Dette er Nostradamus samlede Profeti

sat rigtig sammen.
Det er ingen hemmelighed at Nostradamus i dette værk har blandet det godt sammen, det skriver han selv: jf. P/11 og jf. P/51.
Det er en Europæisk historisk oversigt af hvad der sker, fra ca. år 1555 og fremefter.

Når man læser Profetien: Husk at læse 'Indledningen' og læg da mærke til (som jeg har udformet det) de linier som er:
  • 'indrykket' er en uddybning af teksten
    (en slags 'sidebemærkning' eller en 'Tids-linie', som jeg kalder det).
Det er ved at følge en venstre margen, man kan følge en Tids-linie, for der er flere af dem og de deler sig.

Det vil være en god hjælp, hvis man forstår 'Grundbegreberne i Astrologi', for meget af måden det er skrevet på henviser til Astrologien.

(Det er muligt, at nogen kan se/forstå mere end jeg har skrevet, jeg har bare villet vise vejen og jeg har sat nogle eksempler på Vers op under nogle af Tids/Års-billederne, men der vil komme flere efterhånden.
Eksemplet med Vers: IX/55 - 'Invasionen i Frankrig 1944' er godt at blive klog på.
Hvis I mangler at se noget materiale som Jeg endnu ikke har sat op endnu, så se under Link til andre Site om Nostradamus på niveau 1. - Hovedmenu.
Jeg har foreløbig lavet mere end 5.807 sider (vinduer) og med mere end 25.718 interne link mellem disse link og vinduer, men det er kun starten for at få systemet til at virke, så fejl-meddelser via e-mail er velkomne.
Der kommer én mere efter mig som sætter det sidste på plads).

Det er selvfølgelig ikke nemt at skrive om, hvad der sker i tiden, især når flere ting sker efter/oveni hinanden, oveni købet i flere forskellige lande, så Nostradamus skriver om en 'Tids-linie' og hvad der sker i dens kølvand og går så tilbage til sit udgangspunkt, og skriver videre derfra igen, MEN han har ikke ville gøre det nemt for nogen, derfor er der også i tidens løb kommet en masse underlige fortolkninger ud af det.

Det vil være utænkelig at der ikke vil kunne rettes i oversættelserne, da det sprog der er brugt har så mange nuancer, derfor kan der sagtens komme en ny udgave.

Der er indsat Noter, hvor jeg syntes en bemærkning var på sin plads (kommer i højre vindue) og man kan følge med årene & Franske breve (her i dette vindue) og teksten (på dansk) af Breve, Profetien & Vers (kommer i et vindue nedenunder).

Nostradamus har ikke indsat paragraf nr. i brevene, de findes heller ikke i Benoist Rigaud (1568 Lyon), så det er gjort senere af andre, der har arbejdet på stoffet (og fremkommer altid sådan efter den tid), men noget forvirrende, derfor har jeg givet brevene nye paragraf nr. både i de Franske og den Danske oversættelse, så de passer sammen (beklager men det var nødvendigt).

Det samme gælder Vers VI/100, som refereres til herunder, som oprindeligt ikke har noget Vers nr., som alle de andre har, men har en overskrift i stedet og er altid blevet kald VI/100 (fordi det nu engang står på den plads i rækken).

Sådan er det også med de såkaldte Vers 'VII/43-100', der siges at 'mangle!'
Ja, de mangler at blive sat op som Vers, men de mangler ikke som Tekst.
Nostradamus har brugt den tekst, der skulle udgøre Vers VII/43-100 til at udforme de store 'Tids-linier' i Profetien, også fordi han var nødsaget til at forklare, hvordan det hele hænger sammen ellers ville hans Breve hurtigt være forsvundet i tidens løb, fordi de så ikke ville have haft den helt store interesse for folk.

Når Brevene indeholder de store linier og Versene detaljerne, så har han sikret sig, at dette værk har kunne holdes nogen lunde sammen i de ca. 450 år, der er gået indtil nu, jf. E/4 og noten.

Så:

De manglende Quatrains (Vers) VII/43-100.

Udgør 'Tiden' i Profetien.

Men: Brevene indeholder en stor hemmelighed mere - udover Profetien!
(efter devisen : Du kan ikke se Døren, fordi Du lige er gået igennem den,
eller Du kan ikke se skoven for bare træer,
ligeså med 'Keops' pyramiden!).

(VI/100:-)  jf. E/8.
1999 O.Vincent,DK

Forskrift sang imod tåbelige kritikere.

Hvem som læser disse vers tidlig overveje,
*Udannet hob, & uvidende ingen befamling:
Alle som; Astrologi Idioter, Barbarer langt bort det er,
Hvem som således handler, det retmæssig, hellig at være.

*i prosa

Last updated: 23. Apr. 2018